Asist. Univ. Dr. Teodora Alexa Stratulat

Institutul Regional de Oncologie Iași

Asist. Univ. Dr. Teodora Alexa Stratulat

Institutul Regional de Oncologie Iași

Biography

TEMĂ EDIȚIE ANIVERSARĂ CONFERINȚA DE DERMATOLOGIE ”ZILELE GH. NĂSTASE”:
”Abordare terapeutică multidisciplinară în sarcomul Kaposi”