Comitet științific și organizatoric

Președinți conferință

Rector Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu

Președinte de onoare al Conferinței de Dermatologie "Zilele Gh. Năstase"

PROF. UNIV. DR. LAURA GHEUCĂ SOLOVĂSTRU

Președinte și Director Executiv al Conferinței de Dermatologie "Zilele Gh. Năstase”

PROF. UNIV. DR. Anca Zbranca Toporaș

Președinte comitet științific al Conferinței de Dermatologie "Zilele Gh. Năstase”

CONF. UNIV. DR. TATIANA ȚĂRANU

Președinte comitet organizatoric al Conferinței de Dermatologie "Zilele Gh. Năstase”

Vicepreședinți conferință

ȘEF LUCR. DR. PAULA TOADER

Vicepreședinte al Conferinței de Dermatologie "Zilele Gh. Năstase"

Șef Lucr. Dr. Laura STĂTESCU

Vicepreședinte al Conferinței de Dermatologie "Zilele Gh. Năstase"

Șef Lucr. Dr. Dan Vâţă

Vicepreședinte al Conferinței de Dermatologie "Zilele Gh. Năstase"

Comitet științific

Prof. Univ. Dr. Doina Ivan

Universitatea din Texas – Centrul Oncologic MD Anderson, Houston

Prof. Univ. Dr. Ana Mercedes Ciurea

Universitatea din Texas – Centrul Oncologic MD Anderson, Houston

Prof. Univ. Dr. Olga Simionescu

Șef Secție Clinica Dermatologie Spitalul Clinic Colentina

Prof. Univ. Dr. Maria Crișan

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

Prof. Univ. Dr. Aleodor Andea

Department of Pathology, University of Michigan at Ann Arbor

PROF. UNIV. DR. CĂLIN GIURCĂNEANU

Preşedinte Societatea Română de Dermatologie

Dr. Alin Nicolescu

Secretar General Societatea Română de Dermatologie

PROF. DR. BEATRICE IOAN

Prorector Strategie instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea locală - UMF Iasi

Prof. Univ. DR. MIRCEA BEȚIU

Catedra Dermatovenerologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Republica Moldova

Prof. Univ. Dr. Lenuța Profire

Decan al Facultăţii de Farmacie, Universitatea de Medicină şi. Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

Prof. Univ. Dr. Anca GALACTION

Decan Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași

Prof. Univ. Dr. Irina-Draga Căruntu

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași

Prof. Univ. Dr. Lăcrămioara Șerban

Decan Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași

Prof. Univ. Dr. Norina Consuela Forna

Decan Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași

Conf. Univ. Dr. Magda Constantin

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București

Colonel medic Aurelian Corneliu Moraru

Comandant Spitalul Clinic de Urgență Militar ”Dr Iacob Czihac”, Iași

Dr. Med. Luana Niculescu

Departamentul de Dermatologie și Alergologie Universitatea ”Ludwig Maximilian” Munich, Germania

Comitet organizatoric

Asist. Univ. Dr. Elena Andrese-Porumb

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași

Dr. Adriana Pătrașcu

Spitalul Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași

ASIST. UNIV. DR. IOANA ALINA GRĂJDEANU

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași

DR. CORNEL GANȚAȚUC

Spitalul Universitar CF Iași

Sef Lucr. DR. ALEXANDRU NICULESCU

UMF Gr. T.Popa Iași (cadru didactic asociat)

Conf. DR. TITIANA CONSTANTIN

Universitatea Apollonia Iași

DR. ALINA STÎNCANU

Spitalul Sf. Spridion, Iasi, Sectia Dermatologie

DR. CORNELIU DOBRE

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași